Saiz Huruf
A
A
A
Warna Huruf
 
 
 
 

 
|
|
|
|
|
|
|
 
 i-Eksekutif
 
Pinjaman Perumahan
Pinjaman Projek
Pinjaman Bercagaran
Skim Pinjaman Komuniti
Skim Pinjaman Tanaman Organik
 
 
 
 
Sejarah Penubuhan
Pada 15 Jun 1955, North Borneo Credit Corporation (NBCC) telah diperbadankan dibawah "Credit Corporation Ordinance No. 1 of 1955". NBCC mula beroperasi dengan geran pelancaran sebanyak $1 juta hasil sebahagian daripada dana pampasan Jepun. NBCC, pada masa itu ditadbir oleh Kerajaan British dan dikendalikan oleh empat (4) tenaga pekerja.
Pada tahun 1972, nama North Borneo Credit Corporation (NBCC) ditukarkan kepada Perbadanan Pinjaman Sabah (PPS).
Kemudiannya pada tahun 1981 Ordinan "Credit Corporation Ordinance No. 1 of 1955". digantikan dengan Enakmen Negeri No. 22/1981. Maka bermula dari tahun ini kesemua aktiviti Perbadanan Pinjaman Sabah adalah berasaskan enakmen ini.
Struktur
Perbadanan Pinjaman Sabah adalah satu institut kewangan yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sabah di Malaysia dan beroperasi di bawah penyeliaan Kementerian Kewangan Negeri Sabah.
Objektif & Tugas
Objektif utama Perbadanan adalah untuk membantu dalam pembangunan sosio-ekonomi negeri Sabah. Sebagai sebuah institusi kewangan, Perbadanan membantu usaha Kerajaan Negeri Sabah dengan menyediakan atau memudahkan pinjaman kewangan untuk mempromosi dan menggalakkan pelaburan persendirian yang melibatkan pertanian, industri ringan, pembagunan perumahan luar dan dalam bandar, rumah kedai dan kemudahan-kemudahan awam.
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Carta Organisasi
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Visi & Misi
  VISI
 • "Ke Arah Membuat Perubahan"
  (Dengan menyumbang kepada Agenda Sosial dan Ekonomi negeri).
  MISI
 • Untuk membantu visi diatas, Perbadanan Pinjaman Sabah telah mengenal pasti 5 kunci strategi :
 •  » Memperbaiki Kualiti Aset
 •  » Meningkatkan Kepimpinan Dan Kebertanggungjawaban
 •  » Memudahkan Akses kepada Kemudahan Kredit kepada Perniagaan Kecil
 •  » Melindungi dan Memperbaiki persekitaran Alam Sekitar
 •  » Membantu Mereka Yang Kurang Upaya
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Dasar Kualiti
Kami komited untuk memberi perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan kami dengan memenuhi kehendak mereka secara Profesional, Prihatin & Sopan, yang dicapai menerusi penambahbaikan berterusan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti demi menjamin kecemerlangan organisasi.
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Piagam Pelanggan
 • Memberi layanan yang mesra dan segera.
 • Mengambil tindakan ke atas semua surat pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
 • Memberi Keputusan Permohonan Pelanggan:
 • a) Pembiayaan Bai-Inah (3 hari bekerja dari tarikh penerimaan)
 • b) Lain-Lain Pinjaman/Pembiayaan (14 hari bekerja)
 • c) Pinjaman/Pembiayaan Yang Memerlukan Kelulusan Lembaga Pengarah (30 hari bekerja dari tarikh permohonan didaftarkan)
 • Memastikan cek dikeluarkan kepada pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan pengeluaran pinjaman/pembiayaan.
 • Mengembalikan dokumen/sekuriti kepada pemilik dalam masa 7 hari bekerja setelah pinjaman/pembiayaan diselesaikan sepenuhnya.
 • Mengambil tindakan ke atas semua aduan pelanggan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

Piagam Pelanggan terdahulu
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Pencapaian Kewangan
LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2012

Kumpulan Syarikat
ASET Nota 2012
RM
2011
RM
2012
RM
2011
RM
 
Baki Bank dan Wang Tunai 11,604,468 8,213,916 11,604,468 8,213,916
Pelaburan 5 3,607,989 3,434,131 3,607,989 3,434,131
Deposit 6 26,171,265 242,853,186 26,171,265 242,853,186
Pelaburan dalam usaha sama 7 2,193,917 1,503,225 125,000 125,000
Amaun terhutang daripada usaha sama 7,998,199 7,998,199 7,998,199 7,998,199
Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan 8 1,544,994,288 1,352,282,527 1,544,994,288 1,352,282,527
Aset cukai semasa 2,543,405 - 2,543,405 -
Lain-lain pendapatan 9 17,248,471 3,209,557 17,248,471 3,209,557
Harta Benda, loji dan peralatan 10 45,350,680 42,992,916 45,350,680 42,992,916
 
JUMLAH ASET 1,661,712,682 1,662,487,657 1,659,643,765 1,661,109,432
 
LIABILITI DAN TABUNG PEMEGANG SAHAM
 
Pinjaman 11 1,262,626,959 1,303,898,845 1,262,626,959 1,303,898,845
Lain-lain pembayaran dan pendapatan 12 57,912,195 54,120,690 57,912,195 54,120,690
Liabiliti cukai semasa - 492,688 - 492,688
 
JUMLAH LIABILITI 1,320,539,154 1,358,512,223 1,320,539,154 1,358,512,223
 
Modal Kumpulan 13 165,000,000 150,000,000 165,000,000 150,000,000
Simpanan Tak Teragih 14 461,432 361,001 461,432 361,001
Dana terkumpul 15 175,712,096 153,614,433 173,643,179 152,236,208
 
EKUITI PEMEGANG SAHAM 341,173,528 303,975,434 339,104,611 302,597,209
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI PEMEGANG SAHAM 1,661,712,682 1,662,487,657 1,659,643,765 1,661,109,432
 
PENYATA PENDAPATAN UNTUK TAHUN AKHIR 31 DISEMBER 2012

Nota 2012
RM
2011
RM
 
Pendapatan faedah 16 133,540,028 117,855,090
Perbelanjaan faedah 17 (50,892,394) (42,000,338)
PENDAPATAN FAEDAH BERSIH 82,647,634 75,854,752
Bukan faedah pendapatan 18 18,194,280 16,159,239
Bukan faedah perbelanjaan 19 (10,598,261) (10,007,781)
PENDAPATAN BERSIH 90,243,653 82,006,210
Perbelanjaan Operasi 20 (34,525,425) (30,236,959)
Bahagian keputusan entiti dikawal bersama 690,692 1,856,116
KEUNTUNGAN LEBIHAN SEBELUM CUKAI 56,408,920 53,625,367
Perbelanjaan Cukai:
- Syarikat 21 (13,210,826) (14,805,037)
- Entiti yang dikawal bersama - (477,891)
KEUNTUNGAN LEBIHAN TAHUNAN BERSIH 43,198,094 38,342,439

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2006" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2007" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2008 Umum" kami
Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2008 Kewangan" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2009 Umum" kami
Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2009 Kewangan" kami

Klik di sini untuk Muat turun "LAPORAN TAHUNAN 2010" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2011" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2011" kami

Klik di sini untuk Muat turun "PENYATA KEWANGAN 2012" kami
Klik di sini untuk Muat turun "KAD LAPORAN 2012" kami
[ Kembali ke Atas ]
 
 
Pengiktirafan Kualiti
Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti - 2012 Anugerah Tadbir Urus Kewangan Terbaik Negeri Sabah - 2010 Laman Web Terbaik Kerajaan Negeri Sabah - 2008,2010
Johan, Pertandingan Laman Web Kerajaan Negeri Sabah (In-House) - 2010 Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti - 2009 Sijil Sistem Kualiti MS ISO 9001:2000
Anugerah Kualiti Ketua Setiausaha Negara (Malaysia) - 2004 Anugerah Kualiti Ketua Menteri (Sabah) - 2004 Anugerah Kualiti Pengurusan Sumber Manusia (Sabah) - 2003
Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan (Sabah) - 2002 Anugerah Kualiti Pengurusan Teknologi Maklumat (Sabah) - 2002 Anugerah Kualiti Pengurusan Sumber Manusia (Sabah) - 2000
Anugerah Kualiti Pengurusan Kaunter (Sabah) - 1999 Anugerah Kualiti Teknologi Maklumat (Sabah) - 1997 Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan (Sabah) - 1996
Juara, Koir Perkhidmatan Awam Negeri Sabah - 2000,2001,2003,2004 Johan, Pertandingan Koir Perkhidmatan Awam (Sabah) - 2005
[ Kembali ke Atas ]
Untuk Maklumat Lanjut
pps_scc@sabahcredit.com.my
Aduan
aduan@sabahcredit.com.my
Alamat Lokasi
Wisma PPS
Pekan Baru Donggongon
89500 Penampang
Sabah
Alamat Pos
Perbadanan Pinjaman Sabah
Peti Surat No. 10451
88805 Kota Kinabalu
Sabah
TEL: 088-323888
FAX: 088-718181
 
Tarikh Kemaskini : 03-03-2014
 
NOTIS PRIVASI | Penafian: Pentadbir dan operator laman web ini adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.
Hakcipta Terpelihara © 2012 Perbadanan Pinjaman Sabah
Sesuai dipapar menggunakan IE versi 7.0 dan ke atas dengan resolusi 1024 x 768